GPM SYSTEMY

Systemy do sprawozdawczości obligatoryjnej

aSISt ESEF to dedykowana aplikacja webowa do obsługi sprawozdania ESEF z wbudowanym modułem do uwierzytelniania i autoryzacji.

Narzędzie do sprawozdawczości ESEF jest dostępne w dwóch formach:

  •  do zainstalowania w trybie on-premises
  •  dostępne poprzez chmurę.

W przypadku zainteresowania naszym systemem do raportowania ESEF, prosimy o kontakt.

Kontrole instytucji raportujących w zakresie CRS i FATCA

Zarówno ustawa CRS, jak i ustawa FATCA, przewidują tryb kontroli raportujących instytucji finansowych. Nieprawidłowości w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z przepisów mogą wiązać się z karami pieniężnymi dla instytucji finansowej, jak i z odpowiedzialnością karnoskarbową dla…

RAPORTOWANIE COVID-19 OBOWIĄZKOWE DLA POLSKICH BANKÓW

Narodowy Bank Polski poinformował, że od końca tego roku wszystkie banki komercyjne w Polsce (z wyjątkiem banków zrzeszających i spółdzielczych) będą zobowiązane do kwartalnego raportowania pakietu Covid-19 w taksonomii XBRL. Obowiązek wynika z wytycznych opublikowanych przez Europejski Bank Centralny, a pakiet Covid-19 zawiera…

Pomagamy bankom w sprawozdawczości

Od roku 2006 dostarczamy bankom narzędzi do sprawozdawczości obowiązkowej. Oferowane przez nas produkty i usługi są efektem długotrwałej i owocnej współpracy z software housem FINGO. Od lat wspólnie wypracowujemy i oferujemy rozwiązania zgodne z najwyższymi standardami technologicznymi. Dostosowujemy nasze produkty do oczekiwań Klientów poprzez ciągły rozwój dostępnych modułów sprawozdawczych do zmieniających się przepisów oraz dzięki dodawaniu coraz to nowych rozwiązań sprawozdawczych w miarę pojawiania się potrzeb Klientów.

GPM Systemy

DOSTĘPNE PAKIETY SPRAWOZDAWCZE

Nasze systemy do sprawozdawczości obligatoryjnej

System iON to aplikacja webowa dedykowana głównie sprawozdawczości rejestrowej i umożliwiająca wykonanie pełnego procesu przeliczenia, wczytania, sprawdzenia poprawności i wygenerowania danych sprawozdawczych.

System aSISt jest to aplikacja ułatwiająca zarządzanie całym procesem sprawozdawczym – od wprowadzania danych, poprzez walidację i generację sprawozdań, aż po edycję archiwalnych sprawozdań.

System inSISt jest dedykowany podmiotom, których zadaniem jest efektywne sprawdzenie poprawności wielu sprawozdań. Umożliwia weryfikację zgodności sprawozdania XBRL z jego definicją.

System tranSIS ułatwiający podmiotom zbieranie danych oraz zarządzanie procesem sprawozdawczym jednostek podrzędnych, jak i automatyczne przesyłanie sprawozdań do systemu SIS.

Nasze dodatkowe komponenty

Dlaczego warto wybrać nasze produkty

wsparcie

Wsparcie użytkowników naszych systemów sprawozdawczych za pośrednictwem systemy zgłaszania błędów, infolinii oraz kontaktu mailowego.

Analizy

Możliwość tworzenia analiz na podstawie przygotowanych sprawozdań, pozwala na sprawniejszą pracę działów analitycznych i sprawozdawczych.

Warsztaty

Przygotowujemy warsztaty i szkolenia dla Klientów, chcących wykorzystywać pełną funkcjonalność naszych aplikacji.

Przyjazny interfejs

Nasze aplikacje mają przyjazny interfejs, co umożliwia korzystanie z naszych aplikacji bez konieczności poznania zagadnień technicznych dotyczących raportowania.

użytkownicy

Aplikacje posiadają moduły do zarządzania użytkownikami, nadawania im funkcji, a także do ograniczania dostępu do określonych danych.

automatyzacja

Nasze systemy pozwalają na całkowitą automatyzację procesu sprawozdawczego, co umożliwia optymalizację przygotowywania sprawozdań.

Intuicyjna obsługa

Nasze systemy są intuicyjne w obsłudze dzięki czemu rozpoczęcie pracy z aplikacją nie sprawia wiele trudności.

PERSONALIZACJA

Dostosowujemy aplikacje do indywidualny potrzeb Klienta, jest to możliwe dzięki specjalnym modułom rozszerzającym funkcjonalność apliakacji.

0
Użytkowników
0
krajów
0
% obsługiwanych banków spółdzielczych
0
lat działalności

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział Sprzedaży i Marketingu
+48 515 178 280
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

FORMULARZ KONTAKTOWY

ADRES BIURA

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10 (II piętro)
53-609 Wrocław

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283

Zaufali nam: