Moduł Mapowań

Moduł Mapowań umożliwia wygodne wprowadzanie danych do sprawozdań dzięki wydajnej pracy na wielu zbiorach danych równocześnie oraz automatyzacji procesu wstępnego przetwarzania i przeliczania danych.

Moduł Mapowań został stworzony z myślą o użytkownikach systemu aSISt, którzy ze względu na problemy z przetwarzaniem danych do sprawozdań są zmuszeni nanosić wiele korekt przy wypełnianiu, wyliczaniu i uzgadnianiu sprawozdań.

aSISt z modułem mapowania pozwala na wczytywanie danych bezpośrednio z tabel (np. Excel), hurtowni danych lub z plików nieregularnych (np. wydruki systemu defBank).

Praca z modułem mapowań polega na jednorazowym zdefiniowaniu mapowań, czyli sposobów doboru danych do komórek sprawozdania. Mapowania mogą powstać w oparciu o dowolną taksonomię dostępną w systemie aSISt. Po przygotowaniu mapowań obsługa modułu ogranicza się do wyliczania sprawozdań na podstawie mapowań. Służy do tego opcja „zasilanie według mapowań” dostępna w menu aplikacji. Typowe zasilenie sprawozdania FINREP trwa ok. 7 minut.

Moduł pozwala wyeliminować trudności związane z:

 • wielokrotnym przeliczaniem i grupowaniem danych np. w Excel – aSISt pobiera dane i przelicza je zgodnie z warunkami podanymi w mapowaniu,
 • ręcznym wypełnianiem sprawozdań listowych takich jak: pozycje walutowe – aSISt posiada funkcje umożliwiające utworzenie odpowiedniej liczby wierszy i wypełnienie ich poprawnymi danymi,
 • powtarzaniem tego samego cyklu przekształceń od początku  w każdym okresie sprawozdawczym – w aSISt raz zdefiniowany zestaw mapowań jest wykorzystywany wielokrotnie i może być modyfikowany poprzez edycję pojedynczych mapowań,
 • ręcznym wybieraniem danych do wyliczenia wartości określonej komórki – język mapowania umożliwia stosowanie funkcji agregujących oraz operatorów logicznych, dzięki czemu dane, które są uwzględniane w danej pozycji sprawozdania są automatycznie, precyzyjnie dobrane.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział sprzedaży i marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771
  +48 502 404 708
  sm@gpm-sys.com

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  GPM Systemy sp. z o.o.
  ul. Starogajowa 23
  54-047 Wrocław

  NIP: 894-288-22-11
  REGON: 020385817

  Kapitał zakładowy: 50.000,00

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000265283