aS-ReportProvider

aS-ReportProvider udostępnia dane raportowe (kompletne raporty), a także dane w formie analitycznej na potrzeby raportów analitycznych. Istnieje możliwość wykorzystania modułu w formie niezależnego serwisu lub jako systemu wbudowanego w inne (istniejące) aplikacje.

Dane w tym module nie są przechowywane, jedynie eksportowane w jedno miejsce i dostarczane do innej instalacji aSISt. W tej instalacji dane trafiają do sprawozdania i są gotowe do przeglądu merytorycznego oraz wygenerowania sprawozdania.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział sprzedaży i marketingu
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283