Moduł Korekt Konsolidacyjnych

Moduł Korekt Konsolidacyjnych pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie konsolidowane, na opracowanie sprawozdań jednostkowych, wprowadzenie dwustronnych wyłączeń, połączenie sprawozdań oraz naniesie jednostronnych korekt konsolidacyjnych. Moduł umożliwia wygodne tworzenie raportów przez jednostki zależne wraz ze wskazywaniem transakcji wewnątrzgrupowych do wyłączenia. Transakcje mogą być wykazywane w układzie jeden do wielu lub wiele do jednego, umożliwia to poprawne wskazanie kwot w sprawozdaniach dwóch jednostek. Oprócz wskazywania wyłączeń przez jednostki moduł umożliwia wprowadzenie przez jednostkę główną jednostronnych korekt konsolidacyjnych do finalnego sprawozdania skonsolidowanego.

Proces przygotowania sprawozdania obejmuje następujące kroki, z których wszystkie przeprowadzone są bezpośrednio w aplikacji aSISt: 

  • przygotowanie sprawozdań jednostkowych, 
  • wprowadzenie dwustronnych wyłączeń, 
  • konsolidacja (łączenie) sprawozdania  
  • wprowadzenie korekt konsolidacyjnych, 
  • wygenerowanie finalnego sprawozdania skonsolidowanego. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział sprzedaży i marketingu
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283