Moduł Jednostek i Konsolidacji

Moduł Jednostek i Konsolidacji  jest funkcjonalnym rozszerzeniem Modułu Bazowego aSISt. Moduł ten pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie skonsolidowane, na połączenie sprawozdań jednostkowych oraz wprowadzenie korekt konsolidacyjnych.  

Kluczowe cechy modułu:

  • zarządzenie jednostkami – pozwalające zdefiniować jednostki, dla których sporządzane jest sprawozdanie, 
  • dane do sprawozdań odpowiadających jednostkom wprowadzane mogą być za pomocą funkcji aSISt (manualnie, poprzez interfejsy, import, mapowanie itd.),  
  • funkcjonalność agregacji danych z jednostek, 
  • możliwość wygenerowania sprawozdania za zdefiniowane jednostki sprawozdawcze.  

Sprawozdanie zagregowane uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji „konsoliduj dane jednostek”.  

Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie „komórka po komórce” sprawozdania docelowego np. RAZEM Jednostkowe.  

Jednostki, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe, muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek – te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział sprzedaży i marketingu
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283