aS-AuthService

aS-AuthService jest aplikacją do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników. W aS-AuthService realizowana jest polityka związana z bezpieczeństwem, szczególnie w odniesieniu do haseł. Moduł zapewnia współdzielenie zasobów przez wielu użytkowników przy zachowaniu izolacji danych zgodnie ze zdefiniowanymi prawami dostępu.

aS-AuthService daje użytkownikom możliwość delegowania części funkcjonalności do LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), czyli protokołu przeznaczonego do korzystania z usług katalogowych. Moduł posiada mechanizmy uwierzytelniania oraz mechanizmy odpowiedzialne za sesję w postaci tokenów.

System aS-AuthService pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Funkcjonalności systemu:

  • przechowywanie bazy danych użytkowników, jednostek oraz praw dostępu,
  • umożliwianie zarządzania prawami dostępu na poziomie funkcjonalnym i na poziomie dostępu do taksonomii,
  • umożliwianie przypisywania użytkowników i ról, w ramach których przypisywane są prawa do jednostek,
  • umożliwianie tworzenia grup dla użytkowników,
  • pozwalanie na operacje CRUD w zakresie użytkowników, jednostek, grup, ról itd.,
  • obsługiwanie identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji we wszystkich elementach systemu aS-ReportProcessor.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział sprzedaży i marketingu
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283