aS-ConfigurationService

Moduł aS-ConfigurationService służy do budowania powiązań elementów biznesowych, takich jak:

 • sprawozdania (typy taksonomii, okresy, jednostki bankowe) ze zbiorami mapowań, których należy użyć do zasilenia sprawozdania,
 • źródła danych (typu JDBC, plik, migawka, proces ETL), wykorzystywane w procesie automatycznego zasilenia danymi, z danymi dostępowymi, które można konfigurować dla jednostek i okresów.

Moduł pozwala na obsługę zautomatyzowanego procesu tworzenia i zasilania sprawozdań dla wielu jednostek, a w efekcie aplikacja umożliwia obsługę dynamicznych powiązań między takimi elementami jak: mapowania, procesy ETL, dane dostępowe w zależności od jednostki i okresu.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział sprzedaży i marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771
  +48 502 404 708
  sm@gpm-sys.com

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  GPM Systemy sp. z o.o.
  ul. Starogajowa 23
  54-047 Wrocław

  NIP: 894-288-22-11
  REGON: 020385817

  Kapitał zakładowy: 50.000,00

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000265283