aS-ConfigurationService

Moduł aS-ConfigurationService służy do budowania powiązań elementów biznesowych, takich jak:

  • sprawozdania (typy taksonomii, okresy, jednostki bankowe) ze zbiorami mapowań, których należy użyć do zasilenia sprawozdania,
  • źródła danych (typu JDBC, plik, migawka, proces ETL), wykorzystywane w procesie automatycznego zasilenia danymi, z danymi dostępowymi, które można konfigurować dla jednostek i okresów.

Moduł pozwala na obsługę zautomatyzowanego procesu tworzenia i zasilania sprawozdań dla wielu jednostek, a w efekcie aplikacja umożliwia obsługę dynamicznych powiązań między takimi elementami jak: mapowania, procesy ETL, dane dostępowe w zależności od jednostki i okresu.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział sprzedaży i marketingu
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283