Usługi wsparcia technicznego

Nasze systemy objęte są usługami wsparcia:

 • Serwisem aplikacji i usług wsparcia technicznego (SLA)
 • Usługą uaktualnienia oprogramowania i taksonomii.

Serwis aplikacji i usług wsparcia technicznego (SLA)

Od momentu wdrożenia rozwiązania, objęte jest ono pełną obsługą serwisową. Usługa helpdesk i serwisu aplikacji obejmuje pomoc dla użytkowników w związku z eksploatacją, uaktualnianiem i administrowaniem oferowanym rozwiązaniem. Usługa obejmuje pomoc drogą telefoniczną oraz elektroniczną (system do elektronicznej rejestracji zgłoszeń).

W ramach usługi przygotowywane są pakiety aktualizujące aplikację, w następujących sytuacjach:

 • rozszerzenie funkcjonalności opracowane przez dostawcę – rozszerzenia są bezpłatnie udostępniane wszystkim użytkownikom
 • poprawa błędów i usterek – zgłoszenie przez któregokolwiek użytkownika usterki powoduje poprawienie jej u wszystkich użytkowników.

Dbamy o wysoką jakość serwisu aSISt, co doceniają użytkownicy, którzy skorzystali z pomocy technicznej.

Usługa uaktualnienia oprogramowania i taksonomii

W ramach tej usługi uaktualniane jest oprogramowanie do opracowywania sprawozdawczości – zgodnie z cyklem publikacji zmian przez Instytucję Nadzorczą. W szczególności dotyczy to przygotowania pakietu uaktualniającego, zawierającego zmienione zestawy reguł.

Uaktualnienia są również rezultatem rozwijania modułów lub optymalizowania ich działania.

W ramach usługi przygotowywane są również pakiety aktualizujące aplikację i wszystkie jej moduły w następujących sytuacjach:

 • publikacja nowej wersji schemy/taksonomii przez Nadzorcę
 • publikacja nowej wersji reguł walidacyjnych przez Nadzorcę
 • publikacja nowej taksonomii lub reguł walidacyjnych w trybie do konsultacji
 • rozszerzenie funkcjonalności opracowane przez dostawcę – rozszerzenia
  są bezpłatnie udostępniane wszystkim użytkownikom
 • poprawa błędów i usterek – zgłoszenie przez któregokolwiek użytkownika usterki powoduje poprawienie jej u wszystkich użytkowników.
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział Sprzedaży i Marketingu
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283