Automatyzacja sprawozdawczości

Nasze aplikacje, umożliwiając tworzenie różnorodnych sprawozdań finansowych, dają możliwość elastycznego dopasowania się do różnych schematów danych. W tym celu dostarczane są zaawansowane mechanizmy pozwalające na pobieranie danych źródłowych z różnych systemów klienta (tzw. back office) i przetwarzanie ich do postaci wymaganej przez nadzorcę.

W zależności od wewnętrznych rozwiązań przyjętych przez klienta dane źródłowe mogą pochodzić z jednego lub z wielu niezależnych systemów (hurtowni danych, systemów transakcyjnych, systemów sprzedaży etc.). W związku z tym, w celu przygotowania finalnego sprawozdania finansowego, konieczne może być np. połączenie danych przed ich dalszym przetworzeniem lub też wykonanie odpowiednich transformacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani spersonalizowaną ofertą automatyzacji procesów sprawozdawczych, prosimy o kontakt:

tel: +48 502 404 708
tel: +48 695 711 771

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział Sprzedaży i Marketingu
+48 515 178 280
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283