Moduł Reguł

Moduł Reguł poszerza możliwości oferowane przez aSISt o opcję dodania reguł sprawdzających poprawność danych, które są specyficzne dla danego banku. Dzięki tej funkcji aSISt staje się jeszcze lepszym narzędziem weryfikującym poprawność raportów, uwzględniającym potrzeby określonego podmiotu.  

Dane raportowane przez banki podlegają wielu regułom oraz zależnościom, których całkowita zgodność pozwala wnioskować, że dane są poprawne. W związku z tym już bazowa wersja systemu aSISt pozwala na weryfikację sprawozdania według reguł, które zostały zdefiniowane przez NBP.  Moduł Reguł jest niezbędny tam, gdzie powyższe rozwiązanie nie wystarcza. Często zachodzi bowiem potrzeba zastosowania dodatkowych reguł kontrolnych, które wykraczają poza zbiór zdefiniowany przez NBP, czy BFG. 

Moduł Reguł Własnych aSISt pozwala na tworzenie indywidualnych reguł, ich modyfikację oraz usuwanie. Konkretna reguła lub ich zbiór, zależnie od potrzeb użytkownika mogą zostać aktywowane lub dezaktywowane dla określonego raportu.  

Decyzja o używaniu Modułu Reguł aSISt, przyniesie Państwu następujące korzyści:  

  • bardziej precyzyjne zarządzanie predefiniowanymi regułami (włączanie/wyłączanie),
  • definiowanie własnych, niezależnych reguł,
  • rekoncyliację sprawozdań np. MONREP i PD poprzez opcję stosowania w jednej regule pozycji z obu raportów,
  • korzystanie z kilku rodzajów reguł: poprawności, warunkowych, wyliczeniowych oraz wartości wymaganych lub zabronionych,
  • wykonywanie operacji na całych grupach reguł,
  • sprawne definiowanie i zmienianie parametrów reguł poprzez korzystanie z praktycznego edytora.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział sprzedaży i marketingu
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283