OBSŁUGIWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Systemy z Rodziny aSISt tworzą kompleksowe narzędzia do sprawozdawczości obligatoryjnej. Dzięki ich modułowej budowie, wybrane rozwiązanie będzie dowolnie konfigurowane pod indywidualne wymagania Klienta stawiane aplikacji sprawozdawczej. Aplikacje z Rodziny aSISt obsługują sprawozdawczość zgodną z wymaganiami wielu instytucji nadzorczych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Sprawozdawczość ESMA

Sprawozdawczość zgodna z wymaganiami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

ESEF
Jednolity Europejski Format Raportowania
 • ESEF

Sprawozdawczość EBA ITS

Sprawozdawczość zgodna z wymaganiami European Banking Authority (EBA) dostępna w naszych systemach. Moduły są aktualizowane wraz ze zmianami sprawozdawczymi, tak aby system był zawsze dostosowany do aktualnych wymagań sprawozdawczych.

EBA ITS
z tłumaczeniami PL
 • ALMM
 • Encumbrance
 • Funding Plans
 • LCR DA
 • COREP LR
 • COREP OF
 • COREP IP LOSSES dla Oddziałów Instytucji Kredytowych
 • FINREP skonsolidowany
 • FINREP jednostkowy
 • NSFR
 • LE

Sprawozdawczość NBP

Sprawozdawczość zgodna z wymaganiami Narodowego Banku Polskiego, która jest obsługiwana w naszych systemach. Lista dostępnych sprawozdań jest rozwijana wraz ze zmianami wymagań sprawozdawczych.

ALMM
COREP
 • COREP LR
 • COREP OF
 • COREP IP LOSSES dla Oddziałów Instytucji Kredytowych
Encumbrance
Funding Plans
LCR DA
FINREP
 • FINREP skonsolidowany
 • FINREP jednostkowy
NSFR
LE
 • LEJ
 • LES
MONREP
 • Monrep stany, korekty, sekurytyzacja 
 • Monrep statystyka dealerska 
 • Monrep statystyka dealerska – emisje 
 • Monrep stopy
PEGAZ
 • PEGAZ
 • PEGAZ kwartalny
SHS
 • Securities Holding Statistics
EPIU / OGASTAT
 • Ewidencja Pieniądza i Urządzeń
NB300
 • MB300
 • NB300
 • NBS300
NSO
 • Zgłoszenie zaangażowania 
 • Liczba rachunków 
 • F1 
 • FOŚG 
 • PD 
 • Rezerwa obowiązkowa 
 • Rozliczenia międzyoddziałowe 
 • Środki gwarantowane 
 • Udziały wzajemne
 • Karty płatnicze (1700) 
 • Karty płatnicze (1702)
BSP
 • BSP BANKI 
 • BSP FN 
 • BSP IN 
 • BSP OSZUSTWA 
 • BSP PD 
 • BSP ST

Sprawozdawczość BFG

Sprawozdawczość raportowana do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dostępna w naszych systemach, jest na bieżąco aktualizowana by zapewniać zgodność przygotowywanych raportów z aktualnym stanem prawnym.

SW-BFG
 • System Wyliczania BFG
RIF
 • Rejestr Instrumentów Finansowych

art. 88, Ustawy BFG

RKB

Rejestr Księga Bankowa

 • RKB MSR
 • RKB PSR

art. 330, Ustawy BFG

PRIUL / BFG PPR

Przymusowa Restrukturyzacja
i Uporządkowana Likwidacja

 • PRIUL
 • BFG PPR
BFG Informacje
 • BFG System Ochrony 
 • BFG wsparcie ze środków publicznych 
 • BFG wyliczenie składek 
 • BFG zobowiązanie do zapłaty FG 
 • BFG zobowiązanie do zapłaty FPR 
 • Opłata BFG 
 • Opłata ostrożnościowa BFG 
 • Składka na Fundusz gwarancyjny

Sprawozdawczość MF

Nasze systemy zapewniają obsługę sprawozdań raportowanych do Ministerstwa Finansów oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Moduły sprawozdawcze są aktualizowane na bieżąco, po pojawieniu się zmian w wymaganiach sprawozdawczych.

AML do GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
/ Anti Money Laundering

 • AML / GIIF
CRS

Common Reporting Standard

 • CRS
FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

 • FATCA
CMO

Centralny Mechanizm Oceny

 • CMO
STIR

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej

 • STIR
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział Sprzedaży i Marketingu
+48 515 178 280
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283