O GPM Systemy

Od roku 2006 dostarczamy bankom narzędzi do sprawozdawczości obowiązkowej. Nasze doświadczenie w połączeniu z bezcennym zaufaniem i sympatią klientów spowodowały, że dziś możemy z dumą przyznać, iż jesteśmy liderem w sektorze polskiej sprawozdawczości bankowej. Wyznaczając sobie wysokie standardy i działając zgodnie z nimi, sprawiamy że przygotowywanie sprawozdań i nadzór nad procesem sprawozdawczym stają się prostsze.

Oferowane przez nas produkty i usługi są efektem długotrwałej i owocnej współpracy z FINGO sp. z o.o. – producentem oprogramowania. Od lat wspólnie wypracowujemy i oferujemy rozwiązania zgodne z najwyższymi standardami technologicznymi.

Działalność

Nasze usługi obejmują dwa najważniejsze obszary sprawozdawczości obowiązkowej:

 • nadzór i zarządzanie procesem w sektorze bankowym,
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych przez instytucje finansowe i banki.

Wspólnie z FINGO Software House tworzymy, wdrażamy i rozwijamy systemy dla nadzorców rynku oraz dla jednostek raportujących. Naszym priorytetem jest odciążenie użytkownika końcowego w zakresie zagadnień technicznych i formalnych, aby umożliwić mu skupienie się na największym wyzwaniu sprawozdawczości: na jakości danych.
Nasze rozwiązania są wykorzystywane przez banki, oddziały banków zagranicznych i nadzorców rynku bankowego w całej Europie.

Liczby i fakty

Rok założenia 2006
Forma organizacji Spółka z o.o.
Siedziba Wrocław, Polska
Obszar działalności Polska i kraje UE
Klienci Ponad 620 banków, instytucji finansowych, w tym centralni nadzorcy krajowi
Branża IT, sektor bankowy: sprawozdawczość obowiązkowa

Działalność na rzecz XBRL

Stale wzbogacamy swoją wiedzę i umiejętności, działając w organizacjach i inicjatywach poświęconych rozwojowi standardu sprawozdawczego XBRL:

 • SBR Polska
 • XBRL Europe
 • XBRL-COREP Group

We wszystkich naszych produktach stosujemy standardy i dobre praktyki XBRL, a nasi eksperci aktywnie uczestniczą w pracach grupy Eurofiling i w międzynarodowych warsztatach XBRL.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771
  +48 502 404 708

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  GPM Systemy sp. z o.o.
  ul. Starogajowa 23
  54-047 Wrocław

  NIP: 894-288-22-11
  REGON: 020385817

  Kapitał zakładowy: 50.000,00

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000265283