inSISt to walidator XBRL, który pozwala na weryfikację zgodności sprawozdania XBRL (instancji XBRL) z definicją sprawozdania (taksonomią XBRL). Umożliwia on sprawdzenie poprawności przygotowanych sprawozdań przed ich wysłaniem do NBP oraz regulatorów europejskich (EBA, EIOPA).

W nowoczesnych systemach sprawozdawczych XBRL, walidator XBRL odgrywa rolę kluczową w całym łańcuchu przetwarzania danych.

Od czasu, kiedy oprócz formy sprawozdania weryfikowana jest również jego zgodność z regułami walidacyjnymi (regułami poprawności) publikowanymi w postaci XBRL Formula, zastosowanie walidatora przed wysłaniem sprawozdania jest niezbędne.

inSISt jest wydajnym, spełniającym wszystkie wymogi i standardy walidatorem dla sprawozdań ITS.

inSISt może być stosowany w różnych konfiguracjach architektury technicznej:

  • jako walidator wbudowany w system sprawozdawczy aSISt,
  • w wersji desktop – bez konieczności budowania odrębnej infrastruktury technicznej,
  • w wersji serwer – dostęp do walidatora realizowany jest za pomocą web-services, co umożliwia integrację z praktycznie dowolnym systemem,
  • w wersji EJB – do wbudowania w dedykowaną aplikację serwerową uruchamianą na serwerze aplikacyjnym (np. WebLogic).

inSISt dostarczany jest razem z usługami aktualizacyjnymi gwarantującymi spójność z aktualnymi taksonomiami NBP oraz EBA i EIOPA.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział sprzedaży i marketingu
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283