Moduł Usuwania Danych

MODUŁ USUWANIA DANYCH

Moduł Usuwania Danych jest funkcjonalnym rozszerzeniem Modułu Bazowego aSISt, które umożliwia zdefiniowanie polityk usuwania danych dla określonych typów sprawozdań oraz okresów.
 
Dzięki modułowi, możliwe jest automatyczne zarządzanie procesem usuwania danych na podstawie zdefiniowanych polityk, co jest szczególnie przydatne w kontekście przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych oraz utrzymania porządku w systemie.

 
Moduł Usuwania Danych jest dostępny dla użytkowników posiadających odpowiednio rozszerzoną licencję aSISt.

 
W Module Usuwania Danych możliwe jest wybranie opcji:

 1. “Polityka” – pozwala wybrać rodzaj polityki, który może być “domyślny” lub “indywidualny”.
  • Domyślna (sprawozdania bez własnej polityki) – Ta opcja dotyczy wszystkich sprawozdań, które nie posiadają zdefiniowanej indywidualnej polityki usuwania danych. Jeśli brakuje indywidualnej polityki, zostanie użyta ta domyślna.
  • Indywidualna – Ta opcja umożliwia zdefiniowanie polityki usuwania danych dla konkretnego typu sprawozdania, na przykład “ALMM EBA ITS PL”.
 2. “Maksymalny wiek sprawozdań w miesiącach” – W tym miejscu można określić okres czasu, po którym sprawozdania zostaną oznaczone do usunięcia. To oznacza, że sprawozdania, które są starsze niż określona liczba miesięcy, zostaną usunięte zgodnie ze zdefiniowaną polityką.

Po zdefiniowaniu polityki, system regularnie sprawdza, które sprawozdania spełniają warunki określone w polityce i oznacza je do usunięcia. Usunięcie tych sprawozdań nastąpi każdorazowo przy zamknięciu aplikacji, gdy zostaną spełnione kryteria zdefiniowane w polityce.

Z dokładnym opisem modułu można zapoznać się w rozdziale 11 instrukcji “aSISt – Podstawy obsługi aplikacji.

 

ZAMÓWIENIE MODUŁU USUWANIA DANYCH

Banki Spółdzielcze BPS

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) mogą skorzystać z uproszczonej procedury zamawiania modułu. Aby zamówić, wystarczy pobrać, uzupełnić i odesłać do nas na adres bs@fingo.systems podpisane zamówienie.

Dokument zamówienia Modułu Usuwania Danych dla banków spółdzielczych zrzeszenia BPS [pdf]

 

Inne banki

Inne banki mogą zamówić Moduł Usuwania Danych kontaktując się z nami na adres sales@fingo.systems

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział sprzedaży i marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771
  sales@fingo.systems

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
  VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323