W odpowiedzi na pandemię SARS-CoV-2 Europejski Bank Centralny wprowadził dodatkowe sprawozdania, które mają na celu monitorowanie gospodarczych skutków pandemii i stosowanie skutecznych środków zaradczych.

Wytyczne wprowadzone 02 czerwca 2020 r. opierają się na istniejących definicjach rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 (FINREP), a także art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 i podlegają zastosowaniu zasady proporcjonalności i elastyczności nadzorczej w celu dostosowania stosowania wytycznych w sposób najlepiej dostosowany do nich dla szczególnych sytuacji w danym państwie członkowskim.

Rozszerzona sprawozdawczość wymaga, aby instytucje kredytowe zbierały informacje o zakresie i skutkach stosowania moratoriów dla istniejących pożyczek oraz gwarancji publicznych dla nowo zaciąganych kredytów.

Właściwe organy wymagają od instytucji kredytowych przedstawienia odpowiednich danych w formacie ułatwiającym transfer i agregację na poziomie krajowym i unijnym. Tworząc i przesyłając dane należy stosować restrykcje chroniące poufność informacji.

Dnia 24 września 2020 r. Narodowy Bank Polski poinformował o konieczności przekazywania przez polskie banki komercyjne kwartalnego raportu Covid-19.

Pierwszym raportowaniem będą objęte dane na dzień 31.12.2020 r. 
Raport będzie obowiązywać przez co najmniej 18 miesięcy. 

Odpowiadając na potrzeby Klientów, w naszym systemie raportowania aSISt, przygotowaliśmy rozwiązanie do raportowania pakietu COVID-19.

Nasze oprogramowanie jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację światową oraz wprowadzane nowe restrykcje w zakresie raportowania.

System spełnia restrykcyjne wymogi sprawozdawcze dotyczące ekspozycji podlegających:

 • moratoriom w zakresie spłat pożyczek stosowanych w świetle kryzysu COVID-19
 • środkom forbearance związanym z COVID-19
 • publicznym systemom gwarancji stosowanym w odpowiedzi na kryzys w sprawie COVID-19

Sprawozdania przesłane przez aSISt COVID-19 są zawsze zgodne:

 • z zasadami walidacji
 • modelem punktu danych (DPM)
 • systematyką XBRL
 • taksonomiami EBA

Dlatego przesyłanie sprawozdań z aSISt to pewność:

 • Spełniania wymogów prawnych
 • Ochrony i poufności informacji
 • Łatwego transferu i agregacji raportu

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły systemu do sprawozdawczości COVID-19 w aSISt zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Państwa pytania, zaprezentujemy system oraz przedstawimy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323