IPS Dashboard

System IPS-Dashboard obsługuje zbieranie sprawozdań dziennych LCR oraz zapewnia realizację następujących funkcji:   

  • monitorowanie nadchodzących sprawozdań dziennych,   
  • uruchamianie i monitorowanie procesu konsolidacji danych,   
  • podgląd sprawozdań dziennych oraz skonsolidowanych przy pomocy aS-ReportViewer,  
  • kontrola kompletności zbioru sprawozdań na danych dzień z podziałem na sprawozdania, jednostki, grupy jednostek,  
  • kontrola jakości napływających sprawozdań z możliwością obserwacji statusów i wyników walidacji,  
  • wyliczanie współczynnika płynności zarówno dla poszczególnych banków jak i całej grupy jednostek.  

Aplikacja pozwala jednostkom, odpowiedzialnym za płynność w wielu bankach, monitorować wskaźnik z częstotliwością dzienną. 

Aplikacja IPS-Dashboard obsługuje jeden z trzech filarów dla Systemów Ochrony. 

Cały system wsparcia dla Systemów Ochrony (IPS) składa się z 3 filarów:  

  1. ocena bezpiecznego funkcjonowania, 
  2. konsolidacja sprawozdań finansowych, 
  3. dzienne raportowanie regulacyjnych miar płynności.  

Ad.1. W aplikacji IPS-Dashboard przetwarzanie dzienne sprawozdań jest odseparowane od przetwarzania sprawozdań miesięcznych. Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę i pozwala na wyliczenie zbiorczego dziennego wskaźnika płynności.  

Ad.2. Konsolidacja sprawozdań zapewniona jest przez Moduł Korekt tranSIS, umożliwiający agregowanie sprawozdań z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. 

Ad.3. Każdy bank będący członkiem Systemu Ochrony z częstotliwością dzienną w aplikacji aSISt przygotowuje sprawozdanie LCRSprawozdanie jest przekazywane w znany bankom sposób (tak jak do systemu tranSIS), ale dane trafiają do aplikacji IPS-Dashboard. To umożliwia bieżącą ocenę bezpiecznego funkcjonowania.