PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca)
i „GPM SYSTEMY” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana)

Zarządy „FINGO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz „GPM SYSTEMY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu informują, iż w dniu 24 maja 2022 r. uzgodniły oraz podpisały plan połączenia spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Niniejszym, zarządy spółek udostępniają przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. Pełna treść planu połączenia znajduje się tutaj:

Wierzymy, że jako jedna organizacja, staniemy się liderem w branży nowoczesnych technologii i systemów do sprawozdawczości obligatoryjnej. 

Połączenie sił i know-how obu spółek to jeszcze więcej inspiracji, wiedzy i doświadczenia oraz lepsza koordynacja naszych działań. Zmiany te z pewnością przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia oraz lepszych relacji z naszymi Klientami w przyszłości. 

Mamy pewność, że staniemy się bardziej efektywni i innowacyjni, dzięki czemu będziemy dostarczać nowatorskie rozwiązania spełniające najwyższe standardy, zarówno prawne, jak i funkcjonalne