System do sprawozdawczości ESEF

Dyrektywa Unii Europejskiej o Jednolitym Europejskim Standardzie Formatowania (European Single Electronic Format – ESEF), podana do wiadomości publicznej w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego, nakłada na firmy i instytucje będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku Unii Europejskiej obowiązek przedkładania rocznego sprawozdania finansowego ESEF w formacie iXBRL.

Sprawozdanie to oparte jest na taksonomii ESMA (European Securities and Markets Authority) według standardu IFRS (International Financial Reporting Standards). Do taksonomii tej podmioty sprawozdające mogą dodawać własne rozszerzenia w celu opisania sprawozdania finansowego znacznikami XBRL.

Aby spełnić ten nowy obowiązek sprawozdawczy, niezbędne są odpowiednie narzędzia pozwalające przeprowadzić proces przygotowania sprawozdania ESEF.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji zobowiązanych do składania tychże raportów, przygotowaliśmy rozwiązanie – aplikację aSISt ESEF.

 

Nasze rozwiązanie aSISt ESEF

Głównym komponentem rozwiązania jest dedykowana aplikacja webowa do obsługi sprawozdania ESEF, zintegrowana z modułem do uwierzytelniania i autoryzacji.  Aplikacja ta jest dostępna do zainstalowania w trybie on-premises, jak również może być dostępna poprzez chmurę.

Dla wygody użytkowania taksonomia ESEF została zwizualizowana w strukturze drzewiastej. Aplikacja umożliwia również edycję zawartości sprawozdania, dodawanie rozszerzeń oraz znaczników XBRL.

Aplikacja aSISt ESEF posiada wbudowane moduły funkcjonalne, takie jak edytor sprawozdania, edytor taksonomii oraz generator iXBRL, ułatwiające pracę i umożliwiające przygotowanie i generowanie sprawozdania ESEF w sposób zgodny z Dyrektywą.

Jeżeli są Państwo zainteresowani narzędziem do sprawozdawczości ESEF, prosimy o kontakt.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział Sprzedaży i Marketingu
+48 515 178 280
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283