Jeśli są Państwo zainteresowani zobaczeniem wersji demonstracyjnej systemu aSISt ESEF, zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Wersja DEMO udostępniana jest na 3 dni począwszy od wskazanego przez Państwa terminu.

DEMO APLIKACJI ASIST ESEF