Sprawozdawczość dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (zgodnie z ustawą z dn. 01.03.2018, Dz.U. 2018 poz. 723), obejmuje obowiązek raportowania do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej), wspomaganego przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, transakcji:

  • których równowartość przekracza 15 000 € - bez względu na to, czy są one przeprowadzone za pomocą jednej operacji, czy też większej ich liczby, o ile istnieje ściśle powiązanie między nimi (art. 8 ust. 1 Ustawy),
  • wątpliwych lub podejrzanych, których okoliczności wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust 3 Ustawy).
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział sprzedaży i marketingu
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283